NAPOLI'S PIZZA

NAPOLI'S PIZZA Napoli's pizza delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 6660 8253


Napoli's Pizza 

356A Hoàng Hữu Nam
Quận 9Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 21:00
Thứ Ba
10:00 - 21:00
Thứ Tư
10:00 - 21:00
Thứ Năm
10:00 - 21:00
Thứ Sáu
10:00 - 21:00
Thứ Bảy
10:00 - 21:00
Chủ Nhật
10:00 - 21:00