NAPOLI'S PIZZA

NAPOLI'S PIZZA Napoli's pizza delivery

order food online

Nhậnxét


4.5 sao trên tổng 28 đánh giá
17 Mar 2020 tại 5:32 Food was cold when delivered
23 Dec 2019 tại 12:16 Good food but french fried cold